Aarhus Universitets segl

Smart City Netværk

Det danske smart city-netværk er etableret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Aarhus Universitet. Netværket har interessenter fra både kommuner, regioner, ministerier, styrelser, universiteter, virksomheder og organisationer. Netværket mødes regelmæssigt for at diskutere og udveksle erfaringer i forhold til udvikling, organisering og planlægning af smart cities. Formålet med netværket er at understøtte udviklingen af smart cities i Danmark og forstå muligheder og udfordringer som smart city-løsninger bidrager med. 

Læs mere om netværket.