Aarhus Universitets segl

Open & Agile Smart Cities

Open & Agile Smart Cities (OASC) er et nyt globalt initiativ, der har til formål at styrke innovationskraften i byer fra hele verden, ved at skabe simple standarder for udveksling og adgang til værdifuld data fra byerne. Visionen bag initiativet er at skabe en åben smart city markedsplads til gavn for byer, borgere og erhvervsliv, der går på tværs af landegrænser. De deltagende byer underskriver en hensigtserklæring, hvori de tilkendegiver at implementere et relevant lokalt data initiativ samt en intention om at følge OASC’s retningslinjer om en aktørdrevet tilgang til skabelsen af relevante smart city løsninger. Med henblik på at få opbygget en indbyrdes kompatibilitet, således at der opnås fælles standarder og regelsæt.

 

Det er muligt at blive medlem af initiativet som by, såfremt man deltager i samarbejde med en partner by fra samme land. I øjeblikket er 75 byer fra i alt 15 lande en del af OASC.