Aarhus Universitets segl

Digital Footprints

Digital Footprints er en forskningsgruppe på Arts, Aarhus Universitet. Vi er interesseret i data som brugeren deler, eksponerer og handler med når de kommunikere digitalt. Med kommunikationsudvikling der går mod internet i alting overalt er det vigtigt at forstå de strategier brugere, virksomheder og andre aktører gør brug af i forhold til for eksempel privacy, datadelingsmønstre på tværs af services, sprogbrug, socialiseringsmønstre m.m. 

For at imødekomme denne interesse udvikler forskningsgruppen software (digitalfootprints.dk) til datahentning på sociale medier og for at skalere dataanalyserne giver vi adgang til alle forskere internationalt. Vi anvender også eksisterende analyseværktøjer og laver bro til vores egne for at imødekomme vores forskningsinteresse. 

Data er for det meste strukturerede og ustrukturerede mobile eller sociale medie data både offentlige og bag login (indhold, personlige informationer, billeder, kommentarer, likes etc.).