Aarhus Universitets segl

Om AU Smart Cities

AU Smart Cities (AUSC) er en platform, der dækker alle hovedområder på Aarhus Universitet.

Med udgangspunkt i forskningsaktiviteter gør platformen universitetet bedre rustet til samlet set at tage synlig del i det brede felt, der knytter sig til de udfordringer og muligheder, som følger af digitaliseringen af samfundet.

Aarhus Universitet har mange initiativer, der kan siges at høre under smart cites. AUSC er ikke et alternativ til disse aktiviteter, men er snarere et forum, hvor de kan mødes og styrkes.

Begrebet "by" skal forstås meget bredt, fordi byudvikling ofte ses som en forløber for eller strukturerende kraft i en bredere kulturel og planlægningsmæssig sammenhæng.

"Smart" er en løs samlebetegnelse for nogle sociale og teknologiske kvaliteter ved de fænomener og systemer, man beskæftiger sig med.

Hovedformålet med AUSC er at bidrage til universitetets indsats inden for forskning, uddannelse og policy-arbejde. Det sker først og fremmest ved at udvikle partnerskaber – både lokalt, nationalt, på EU-niveau og internationalt – som så stilles til rådighed for hele universitetet.

AU Smart Cities har to akademiske koordinatorer og en styregruppe med repræsentanter fra AUs hovedområder. Sig til, hvis du vil være med eller høre mere.

Kontakt: 

Akademiske koordinatorer