Aarhus Universitets segl

AU Smart Cities ved EU møde: Urban Agenda

Ministre fra EU-medlemslandene mødes med partnerlande og europæiske interessenter for at godkende Pact of Amsterdam, som skridt imod udviklingen af EU’s Urban Agenda.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Mandag 30. maj 2016,  kl. 09:00 - 16:00

Sted

Amsterdam, Holland

Ideen bag EU’s Urban Agenda er at implementere smarte løsninger der skal stimulere samarbejdet om vækst, livskvalitet og innovation i de europæiske byer. Denne nye metode er udviklet med formål at udnytte vækstpotentialet i byerne fuldt ud og samtidigt tackle sociale udfordringer. Det uformelle ministermøde om byudvikling d. 30. maj 2016 vil dreje sig om Pact of Amsterdam, som tilbyder nye muligheder for yderligere udvikling af EU’s Urban Agenda.

Konferencen vil blive overværet af ministre fra EU-landene, Europa-Kommissionen og forskellige interessenter såsom Regionsudvalget. Formålet med mødet er at sørge for tilslutning til Pact of Amsterdam og lancere de første tematiske partnerskaber mellem europæiske byer. Gennem disse partnerskaber vil Europa-Kommissionen, medlemsstaterne, involverede byer og andre partnere arbejde mod at tackle bymæssige problemer med det formål at:

  1. Forbedre EU-lovgivningen;
  2. Opnå bedre adgang til og brug af EU-midler;
  3. Forbedre vidensdeling og samarbejde på tværs af partnere.

Urban Agenda er en del af Hollands seksmåneders EU-formandskab. I 2016 vil Holland have haft formandskabet for tolvte gang. Sidste gang var i 2004. Det seksmåneders lange formandskab indebærer mægling mellem de 28 EU-lande og mellem EU-institutioner som Europarådet, Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet.

Læs mere om det hollandske formandskab på deres hjemmeside.